Get Adobe Flash player

Warunki kasacji

·         Wycofany z eksploatacji pojazd jest odpadem niebezpiecznym, zagrażającym środowisku, dlatego też stacje demontażu zapewniają bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady, które następnie są odzyskiwane lub unieszkodliwiane.

·         Każdy przyjęty do Stacji Demontażu pojazd poddawany jest procesom recyklingu, tj. działaniu polegającemu na ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów lub części do pierwotnego lub innego przeznaczenia (akumulator, złom metalowy).

·         Pozostałe elementy pojazdu poddawane są procesom odzysku energii (opony) lub unieszkodliwiana (tworzywa sztuczne).

·         Niekompletne pojazdy powyżej 10% braku wagi obowiązuje opłata za każdy brakujący kg.

Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu

·         Dowód rejestracyjny, w przypadku jego braku: zaświadczenie wystawione przez Wydział Komunikacji

·         Dowód tożsamości, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem, adresem zameldowania oraz nr PESEL

·         Karta pojazdu, jeżeli została wydana

·         Osoba oddająca samochód do recyklingu powinna posiadać imienne upoważnienie, jeżeli występuje w imieniu właściciela,

·         Jeżeli pojazd nie został zarejestrowany na kupującego, trzeba okazać umowę kupna-sprzedaży, ewentualnie fakturę potwierdzającą, że osoba złomująca samochód jest jego ostatnim właścicielem

·         Akt zgonu, jeżeli właściciel zmarł, a osoba oddająca samochód do recyklingu jest bezpośrednio z nim spokrewniona np. syn, córka, żona itd. (pod warunkiem, że nie zostało wszczęte postępowanie spadkowe)

·         Dokument poświadczający przynależność samochodu w przypadku podziału majątku

Dokumenty przekazywane po złomowaniu

Po przyjęciu pojazdu do kasacji właściciel otrzymuje:

·         Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów

·         Unieważnienie dowodu rejestracyjnego

·         Unieważnienie tablic rejestracyjnych

·         Unieważnienie karty pojazdu, (jeśli była wydana)

Z chwilą wyrejestrowania pojazdu przestaje obowiązywać opłata OC od pojazdu, a nadpłatę można wycofać.

Tel. 25 756 37 88

Tel. 535 789 999

Email: ama.kasacja@wp.pl

Kamionna

Ul. Piłsudskiego 20

07-130 Kamionna